De laatste loods loodjes

Het einde van januari nadert, de eerste wedstrijd van 2017 zit er aan te komen. De teamleden van het Argos Oil Whispering Giant team hebben alle zeilen bijgezet om de verhuizing deze maand te voltooien. Het plan was om alle spullen uit te zoeken en alleen het bruikbare mee te nemen en de rest direct op te ruimen.

De mannen hadden zich verkeken op de hoeveelheid materiaal dat uitgezocht moest worden en werd na de eerste bemoedigende pogingen toch besloten om vanuit de nieuwe loods de boel verder uit te zoeken, zodat men zich kon concentreren op het netje achterlaten van de oude loods.

Ondertussen, in de nieuwe loods, is voorzichtig geprobeerd de werkplaats in te richten en ome Jan Kerssens blijft moedig doorgaan met het verven van kraanbaan, het zichtwerk van de staalconstructie en afwerklatten. De laminaatvloer in de kantine is gelegd door Esther en Bram en langs de wand van de loods is al het materiaal geplaatst dat nog geen vast plekje heeft of uitgezocht moet worden.


Dit weekend heeft de tractor voor de laatste keer de oude loods verlaten om zijn plek in de nieuwe loods in te nemen.

Aankomende week wordt het verhuiswerk even een paar dagen op een zijspoor gezet. Aanhanger wordt weer gevuld, de laatste controles op de tractor afgerond en het voorbereidend werk voor het, inmiddels traditionele, boerenkooldiner voor onze teamleden in Zwolle is in gang gezet.